Dette er oss

Trygt

 • Vi tilbyr tilstandsrapport av båt gjennom uavhengige takstmenn
 • Obligatorisk egenerklæringsskjema som sikrer både selger og kjøper
 • Overtakelsesprotokoll ved levering
 • Trygt oppgjør med klientkonto
 • Juridisk bistand ved eventuelle tvister
 • Kjøpekontrakt gjennomgått av advokat
 • Seriøse og anerkjente samarbeidspartnere
 • Ett år gratis totalmedlemskap i Redningsselskapet til kjøper

Enkelt

 • Gunstige og oversiktlige prispakker
 • Vi er behjelpelig med vask og klargjøring
 • Profesjonell fotograf tar alle bildene av båten din
 • Vi utarbeider annonse på Finn.no, Facebook og thrustmarine.no
 • Vi er behjelpelig med finansiering og forsikring
 • Sikkert oppgjør ordnes av oss
 • Kjøpekontrakter, egenerklæring, overtakelsesprotokoll og omregistrering gjennomføres digitalt av oss. Du trenger kun lese igjennom og signere!
 • Vi ordner omregistrering i Småbåtregisteret / Skipsregister (NOR)
 • Vår avtale med båtverksted sikrer deg enkel tilgang ved behov
 • Vi er behjelpelig med båtopplag og transport

Profesjonelt

 • Frittstående båtmegler med fokus på salg av din båt
 • Maritim kompetanse og lang erfaring innen salg og forhandling
 • Struktur, ærlighet og god service
 • Gode prosesser gir større grad av trygghet og forutsigbarhet
 • Landsomfattende samarbeid med seriøse og anerkjente aktører
 • Bred markedsføring på Finn.no, thrust.no og sosiale medier

Trygt

Mange båtkjøpere ønsker å handle trygt gjennom en profesjonell båtmegler og det vil være mulig å oppnå en bedre salgspris. Ved salg av båt skal blant annet penger overføres, gjeld innfris, kontrakter signeres og selgers opplysningsplikt skal opprettholdes for å unngå reklamasjoner. Thrust Marine legger til rette for at prosessen blir godt ivaretatt og har god kvalitet for begge parter. Det innebærer blant annet at kontrakter som benyttes er gjennomgått av advokat, oppgjør skjer på en sikker måte, båten leveres fri for heftelser og at vi forebygger unødvendige reklamasjoner i etterkant av handelen.

Båtene vi megler skal ha en god standard. Det er viktig at kjøper får et mest mulig riktig bilde av båtens tilstand og servicehistorikk (selgers opplysningsplikt). Mye av denne informasjonen besitter som regel selger. Vi har derfor innført obligatorisk egenerklæringsskjema som fylles ut av selger. I egenerklæringsskjema oppgir selger relevante opplysninger om båtens tilstand og historikk. For en ekstra trygget og grundig teknisk gjennomgang av båten, har vi samarbeid med uavhengige takstmenn som utarbeider tilstandsrapport. På enkelte båter forbeholder vi oss retten til å kreve en tilstandsrapport hvis vi skal opptre som megler. Ingen er tjent med reklamasjoner i etterkant. 

I alle våre oppdrag sørger vi for et trygt oppgjør med klientkonto. I praksis betyr det at du som selger er sikret at pengene er på konto hos megler før overlevering av båten, og kjøper er sikret at evt. lån blir innfridd før oppgjør overføres til deg. Vi benytter overtagelsesprotokoll. Dette er en sjekkliste og endelig bekreftelse på at båten er overlevert kjøper. Når vi mottar signert overtagelsesprotokoll, utfører vi endelig oppgjør og overfører penger til selges konto.

Vi strekker vi oss langt for å yte god service og gi potensielle kjøpere størst mulig grad av forutsigbarhet. For å skape økonomisk trygghet kan vi bistå med verdivurdering av kjøpers eksisterende båt (når det er aktuelt). Vi har også godt samarbeid med tilbydere av finansiering, forsikringsselskap og advokat. Alle våre oppdragsgivere får 1 times gratis juridisk rådgivning hvis det skulle oppstå tvister i etterkant av salg.

Enkelt

Vi ønsker at det skal være enkelt for deg å selge båt gjennom Thrust Marine. Du finner mye nyttig informasjon på vår nettside om ulike prispakker, salgsprosess og gode samarbeidsavtaler vi har inngått, men først og fremst skal vi gjøre det enkelt for deg ved å følge deg opp på en god måte i hele prosessen.

Vi har gjort det enkelt med 3 ulike prispakker. Prispakkene er: Basis, Premium og Eksklusiv. Noen ønsker å gjøre mye av salgsarbeidet selv (Basis), mens andre ønsker å sette bort store deler eller hele salgsprosessen til oss (Premium og Eksklusiv). Ta kontakt med oss så kan vi fortelle mer om de ulike pakkene og finne ut hva som passer best for deg.

Når vi selger båten din tar vi alt arbeidet med å utarbeide profesjonelle annonser og sørger for at båten blir presentert på en best mulig måte på Finn.no, Facebook og Thrustmarine.no. På den måten sørger vi for at egenskapene med båten kommer frem, og øker sannsynligheten for at nettopp din båt blir lagt merke til og oppnår en god pris.

Vi har gode samarbeidspartnere som kan være behjelpelig med reparasjoner, vask og klargjøring av båten før salg. Profesjonelle fotografer tar gode bilder av båten din slik at den blir presentert på best mulig måte. Vi ønsker å være en god rådgiver i hele prosessen, og i samarbeid med deg finner vi ut hva du er tjent med å gjøre før båten legges ut for salg.

Når du selger eller kjøper båt er det mange dokumenter som skal signeres. Vi har digitale prosesser med e-signering som gjør det enkelt og trygt for alle parter. Dokumenter som oppdragsavtale, egenerklæringsskjema, kjøpekontrakter, overtagelsesprotokoll sendes ut til partene ferdig fylt ut. Du trenger kun å lese igjennom og signere!

Profesjonelt

Thrust Marine er en frittstående båtmegler som jobber aktivt for å oppnå en best mulig salgspris for din båt. I motsetning til båtforhandlere som kombinerer salg av egne båter og formidlingsoppdrag, tar vi kun formidlingsoppdrag for våre kunder. Som selger kan du derfor være helt sikker på at vi har din båt i fokus når vi er i kontakt med potensielle kjøpere.

Med god maritim kompetanse og lang erfaring fra salg og forhandling sørger vi for at din båt får en best mulig presentasjon når den legges ut i markedet. I tillegg sørger vi for at hele salgsprosessen er profesjonelt håndtert slik at både kjøper og selger blir godt ivaretatt. Vi vet at god struktur, ærlighet og god kundeoppfølging er helt avgjørende for å lykkes i vårt marked, og nettopp det skal du nyte godt av når du velger Thrust Marine. Du kan stole på oss!

I dag er det flere aktører i båtmarkedet, og det er store kvalitetsforskjeller på båtmeglertjenestene. Thrust Marine har kun fokus på formidlingssalg, og vi har derfor brukt mye tid på å forbedre salgsprosessen. Det hjelper for eksempel ikke med et godt salg hvis du får unødvendige, ubehagelige og dyre reklamasjoner i ettertid. Ut over jobben med å presentere båten din på en best mulig måte og fremforhandle en god pris, er det lagt til viktige og ofte obligatoriske elementer som bidrar til et tryggere salg. Eksempler på dette er egenerklæringsskjema fra selger, tilstandsrapport, dokumentasjon på historikk, overtagelsesprotokoll, med mer.

Thrust Marine har inngått landsomfattende samarbeid med nøye utvalgte og seriøse aktører. Dette har en stor verdi for deg når du skal selge din båt. Vi har blant annet samarbeid med autoriserte verksted, takstmenn, profesjonelle fotografer, advokat, forsikringsselskap, finansieringspartnere, transportører og Redningsselskapet.